Dostępność architektoniczna biura Idea Innovation Sp zoo Sp kom mieszczącego się budynku przy Krakowskiej 25 lok 4 (drugie piętro po lewej stronie po wyjście z windy) w Tarnowie.
• Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Malczewskiego.
• Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku i wewnątrz biura.
• W budynku znajdują się 1 winda – dostępna dla osób na wózkach.
• Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze, naprzeciwko biura projektu.
• Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
• Do biura projektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.