Doradztwo

  • konsultacje biznesowe, między innymi:
  • definiowanie istotnych dla organizacji procesów
  • opracowanie kontekstu organizacji
  • opracowanie procedur zarządzania ryzykiem
  • inne
  • doradztwo zawodowe
  • doradztwo kariery
  • wsparcie psychologiczne
  • pośrednictwo pracy
W pracy indywidualnej z osobami nieaktywnymi zawodowo udzielamy wsparcia i konsultacji z zakresu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, analizy słabych i mocnych stron klienta, jego potencjałów i obszarów do rozwoju. Przeprowadzamy testy psychologiczne oraz badamy kwestionariuszem predyspozycje zawodowe klienta. Dzięki otrzymanemu doradztwu klientowi łatwiej jest zaktywizować się na rynku pracy.
Posiadamy wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.​