Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 01.09.2020 do 31.03.2022 firma QS Zurich Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację otwartą do projektu “Efektywni, gdy aktywni”, nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0018/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy osoby pozostające bez pracy, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe oraz znaleźć zatrudnienie do udziału w projekcie.

Aktualne informacje na temat rekrutacji oraz organizowanych szkoleń zawodowych są dostępne na stronie internetowej projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl 

Ponadto udzielimy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania pod numerem telefonu: 721-175-898.

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu “Aktywną ścieżką do zatrudnienia” nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0131/20.

Projekt jest realizowany przez ICVC Certyfikacja spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dźwigowa3/3,02-437 Warszawa będącą Liderem Projektu w partnerstwie z Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-436, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w projekcie: https://www.icvc.eu/projekt-eu