Bezpiecznie w trakcie pandemii

Idea Innovation Sp. z o. o. Sp. kom.

Grant „Bezpiecznie w trakcie pandemii” realizowany jest w ramach projektu POWR.04.03.00-00-0093/17, tytuł projektu: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Beneficjentem grantu jest polska firma Idea Innovation Sp. z o.o. Sp. Komandytowa i stowarzyszenie portugalskie Intercultural Association Mobility Friends.